– Vi må gjøre strenge kutt

Sykehjemsplasser og barnehageavdelinger står i fare. Gatelys kan bli slukket om natta, og innbyggerne er i harnisk.

INVESTERINGER Harstad nye skole er ett av mange prosjekter de siste ti årene som har påvirket kommuneøkonomien. Totalt er det investert for over 1,3 milliarder.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Rådmann Hugo Thode Hansens forslag til kuttliste for å få neste års budsjett i balanse, er ingen hyggelig lesning for politikerne. Over to hundre innbyggere har gått hardt ut mot kuttlista, spesielt innen helse og omsorgssektoren, på Harstad Tidendes Facebook-side.

«Skam dere», «denne lista er til å gråte over». «Å skjære bort åtte sykehjemsplasser med de køene vi har i dag, og den veksten vi har av eldre hjelpetrengende, er ikke å bruke hodet!», er blant reaksjonene.