Meninger:

Unge arbeidstakere vil velge selv

Milleniumsgenerasjonen foretrekker alkoholfrie alternativer framfor alkohol i jobbrelaterte sammenhenger. De begrunner det heller ikke med at de kjører eller er gravide, de vil velge selv. Trenden er økende over hele Europa, ifølge Financial Times.

  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

De er ikke avholds, men Sober Curious – eller edru nysgjerrige om du vil.

Forskning fra både inn og utland, viser at unge arbeidstakere drikker langt mindre enn den eldre generasjonen. Mellom 1996 og 2018 gikk andelen av ungdom i Oslo som oppga å ha drukket seg fulle det siste året ned fra 42 prosent til 25 prosent. Unge menneskers alkoholforbruk faller kraftig i mange land, særlig i Vest-Europa og Nord-Amerika. Foreløpig har ikke forskerne funnet et entydig svar.