Slik vil rådmannen i Harstad spare 13 millioner: Kutt innen pleie, omsorg og oppvekst

I rådmannens budsjettsalderingsforslag legges det opp til flere kutt innen ulike sektorer i millionklassen de nærmeste årene.

LYTTET Else Marie Stenhaug og Eivind Stene lyttet til rådmann Hugo Thode Hansens budsjettsaldering. 

nyheter

En rekke av kuttforslagene vil ganske sikkert skape diskusjoner i de ulike politiske partiene fram mot budsjettbehandlingen i kommunestyret 5. desember.

Ikke minst vil de mange forslag til kutt innen pleie og omsorg og skolesektoren kunne få betydelige konsekvenser.