Lødingen Fisk tapte søksmål mot statenb

Lødingen Fisk AS ble i fjor ilagt et overtredelsesgebyr på fem millioner kroner fra Olje- og energidepartementet.

VETERAN Lødingen Fisk AS har drevet settefiskproduksjon i Lødingen kommune siden 2002.   Foto: Illustrasjon

nyheter

Grunnlaget for overtredelsesgebyret er at Lødingen Fisk i januar og februar 2014 senket vannstanden i Første Bresjavatn (Bresjavatn) under laveste tillatte vannstand.

Selskapet valgte i etterkant å saksøke staten v/departementet. Nå er dommen kommet. Ifølge domspapirene er partene er enige om at vilkårene for ileggelse av overtredelsesgebyr er oppfylt.