Øker parkeringsavgiften i sentrum

Stikk i strid med næringslivets ønske om reduserte parkeringsavgifter forslår rådmannen å øke disse fra dagens 23 kroner timen til 25 kroner per time.

KUTTLISTE Hugo Thode Hansen la fram to sider med omfattende kuttforslag som til sammen vil redusere kommunens driftskostnader med mange millioner.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Dette kom fram da rådmann Hugo Thode Hansen tirsdag la fram forslag til budsjettsaldering for det nyvalgte utvalget økonomi, næring og miljø.

Bakgrunnen for rådmannens salderingsforslag ble begrunnet med behovet for budsjettbalanse i årene fremover for å unngå å tømme kommunens disposisjonsfond, som per i dag er på 233 millioner.