Eiendomsmarkedet: Her er alle eiendommene som ble omsatt i oktober

nyheter

Harstad kommune

Andel av Osnesveien 6 (Gnr 51, bnr 6) er overdratt fra Edith O Sandvik Mikalsen til Frank L Sandvik Mikalsen (31.10.2019)


St Olavs gate 143 (Gnr 58, bnr 369) er overdratt fra Kristian Peder Mikalsen til Edith O Sandvik Mikalsen (31.10.2019)