– Slike lederjobber vokser ikke på trær

Harstadværingen Ida Texmo Prytz (38) bor i dag på Ballstad i Lofoten der hun er finansdirektør i sjømatkonsernet Insula AS. Snart flytter hun hjem for å bli ny direktør i Hålogaland Kraft.

OVERTAR Ida Texmo Prytz overtar som administrerende direktør i Hålogaland kraft 2. mai neste år. Ifølge styret var hun den beste av mange gode kandidater.  Foto: Privat

nyheter

– Jeg gleder meg veldig til å få være med på å bygge et konsern for fremtiden, ikke minst med tanke på fornybar energi.

– Hålogaland kraft er en kjempespennende og lokal aktør. Slike lederjobber dukker ikke opp hver dag. Når man får muligheten, må man gripe den, sier Texmo Prytz.