– Høyden på hotellet et unntak

Selv om Kaarbø Utvikling AS får bygge et 40 meter høyt hotell i sentrum, er det ingen selvfølge at andre får lov å bygge så høyt.

SENTRUM Ordfører Kari-Anne Opsal og Espen Ludviksen kan ikke love at Nordic Management får dispensasjon fra sentrumsplanen for å føre opp et 40 meters høyt bygg på Larsneset.  Foto: Turid Ingebrigtsen

nyheter

Ordfører Kari-Anne Opsal og varaordfører Espen Ludviksen sier det ikke er automatikk i at alle næringsaktører får dispensasjon fra sentrumsplanen for å bygge høyere enn 20 meter.

Opsal viser til at dispensasjonen Kaarbø Utvikling AS (HSI-tomta) fikk til å føre opp et 40 meter høyt hotell på verftseiendommen var et unntak.