Dårlig kvalitet på massene: Nå må de flytte veien på Gangsås

På Gangsås er kommunen i full sving med å oppgradere vei, vann og avløp. Nå flyttes veien midlertidig noen meter mens arbeidene pågår.

Eiendomsrådgiver Daniel Johansen i Harstad kommune, anleggsleder Njål Killi i Killi, Fred Erik Fredly, prosjektleder i Harstad kommune og anleggsbas Trond Kleven i Killi. Foto: Øivind Arvola, Harstad kommune 

nyheter

- På grunn av dårlig kvalitet på massene i Rødbergveien så må det foretas nødvendig masseutskifting i området der gamle Stangnesvei møter Rødbergveien.

- Både kjørevei, nye ledninger for vann og avløp, ny gang- og sykkelvei samt deler av eksisterende fjernvarmeledning er avhengig av å fundamenteres på god grunn, sier prosjektleder for de kommunale tiltakene i Harstadpakken, Fred Erik Fredly.