Mona og Torbjørn sikret Tjeldsund viktig avtale

Tjeldsund 2020 har valgt fremtidig bankforbindelse.
nyheter

Ett av mange elementer i byggingen av den nye kommunens struktur har vært å avklare fremtidig bankforbindelse, melder prosjektrådmann Torbjørn Simonsen. Etter en prosess med tilbudsinnhenting og vurdering falt valget på Sparebanken Nord-Norge. Fellesnemnda fattet endelig beslutning i møtet som var 26. september 2019.


Historisk dag i Tjeldsund – ny politisk ledelse på plass

På historisk grunn på Tjeldøya har det nye kommunestyret for den nye kommunen konstituert seg torsdag. Helene Berg Nilsen (Ap) er valgt til ny ordfører.

 

Bankavtalen trer i kraft 1. januar 2020. Avtalens varighet er på tre år med opsjon på to år for eventuell forlengelse av avtalen.