Holder åpne kirker i Halloween-helgen

Førstkommende helg oppsøker veldig mange kirkegårdene for å sette ned lys på gravene til sine kjære.

Allehelgen: Mange kirker holder åpent i helga. 

nyheter

I år samles for første gang hele Den norske kirke om et felles prosjekt allehelgenshelga, 2.-3. november - førstkommende lørdag og søndag. Hundretalls kirker åpnes over hele landet, blant annet i Kvæfjord og Harstad.

I gudstjenestene leses det blant annet navn på dem som har gått bort siste år.

Den norske kirke ønsker at folk skal få en mulighet til å komme inn i kirkerommet, også utenfor gudstjenestetiden.

- Svært mange kirker og gravkapell holder derfor åpne, melder Den norske kirke.

I noen kirker vil det være folk tilstede som du kan snakke med.

Flere kirker vil også ha musikk eller andre arrangement. Her er det store variasjoner.

Det kirken ønsker, er at folk som kommer til gravlunden, skal kunne gå inn i kirkene, alene eller sammen med noen. I kirka er det rom for savn, sorg, håp og minner, uansett hvilket livssyn du har.

Velkommen inn, skriver Den norske kirke i en pressemelding.