- Det smarteste de unge kan gjøre, er øyeblikkelig å forlate en fest der det er narkotika

Seksjonsleder for forebygging og etterretning Ørjan Munkvold slår en aldri så liten alarm.

Seksjonsleder for forebygging og etterretning Ørjan Munkvold  

nyheter

Bruken av narkotika, spesielt på fester, blir mer og mer normalisert blant ungdom i videregående skolealder i Harstad politistasjonsdistrikt.

Politiet kommer stadig oftere til sammenkomster og fester der de finner rusede tenåringer. Misbrukerne kommer like ofte fra såkalte gode hjem, med ressurssterke foreldre, som de med lavere sosial status.

KONSEKVENSER Politiet i Harstad finner stadig oftere tenåringer ruset på narkotika på fester i vårt distrikt.   Foto: Illustrasjon

 

Ukritisk

Ofte aner ikke opphavet hva ungdommene driver med før politiet ringer og ber dem hente de unge på politistasjonen.

– Vi ser at en del unge mennesker ukritisk ruser seg på alt fra hasj, ecstasy (Molly), GHB, MDMA til amfetamin og kokain. Noe har endret seg i tilnærmingen til disse ulovlige stoffene, en slags normalisering og «ufarliggjøring» av bruken.

– Politiet liker denne utviklingen svært dårlig. Ikke bare er bruken strengt forbudt, men det innebærer en konkret helserisiko, som de det gjelder sjelden forstår rekkevidden av.

SEKSJONSLEDER: Ørjan Munkvold, Harstad politistasjonsdistrikt.  Foto: Kjell Magne Angelsen

 

– Vi snakker om både fysiske og psykiske konsekvenser, sier Ørjan Munkvold.

Smitteeffekt

Med normaliseringen øker sjansen dramatisk for at også dine ungdommer prøver disse rusmidlene, enten du er klar over det eller ikke, advarer han.

– Foreldrene må på banen i større grad. De bør ikke bare slippe taket og stikke på hytta hver helg, med liten eller ingen kontroll over hvor poden eller dattera befinner seg, eller hvilke fester de oppsøker.

– Jeg vil faktisk gå så langt som å si at kravet om tilstedeværelse i perioden når ungene er fra 13 til 18 år er helt kritisk, når det gjelder å holde dem borte fra ulovlig rus.

– Nøkkelen er dialog, å snakke med de unge. De må vite at de alltid kan fortelle deg som forelder om hva de opplever, hva de observerer, og hva de gjør.

– Ha gjerne avtale om at du straks kommer og henter dem, om de befinner seg i en setting som gjør dem ukomfortable. Gjør dem bevisste.

Smart trekk

– Det smarteste ungdommene kan gjøre er å øyeblikkelig forlate stedet om de ser folk som ruser seg på narko – uansett i hvilken setting, råder Munkvold.

– Når politiet først står på døra kan det bli leie konsekvenser for dem som er til stede. Ikke bare for dem som er åpenbart påvirket, men også for dem som «bare» har stått og sett på at folk rundt dem inntar ulovlige midler.

– Navn blir nedskrevet, forholdet blir etterforsket, og du kan bli stevnet som vitne. Om de impliserte er ukjente, de er klassekamerater eller dine beste venner, spiller ingen trille, påpeker han.

Tidene forandrer seg. Munkvold tror mange foreldre rett og slett ikke er helt klar over hvilket press mange unge i dag møter.

Alt fra krav om å være vellykket, at utseendet er bra, krav om gode karakterer på skolen og sosial veltilpassenhet.

Potent

Når rusen blir normalisert senkes de mentale barrierene. Ønsket om sosial tilhørighet skaper ytterligere press. Så blir de plutselig tilbudt narkotika på en fest, og tar imot ukritisk, ofte uten å ane hva de putter i kroppen. Senest i sommer måtte flere ungdommer sendes til akutten etter å ha kollapset under narkobruk.

– I serier og filmer står kule hippier med jointen i munnviken og er «stein». Alltid med en humoristisk tone, der tilstanden ufarliggjøres. Det er en etterlevning fra mange tiår tilbake, da virkningsgraden i en sigarett med cannabis var kanskje 30 prosent.

– I dag selges det syntetisk stoff, ofte over internett, som er mange ganger sterkere. Vi har sett tilfeller hvor tenåringer har gått direkte inn i en psykose etter å ha røkt en joint, med innleggelse som resultat. Det hender, forsikrer Munkvold.

Hot-spots

I tillegg til nettet, er det populært å forsøke å sende narko via posten. Det er også en del områder utendørs i byområdet der ulovlig omsetning foregår hele tiden, uten at Munkvold ønsker å identifisere dem nærmere.

Seksjonslederen ber folk melde fra øyeblikkelig om de har mistanke om at ulovlig rusbruk eller salg foregår. Spesielt i ungdomsmiljøene.

– Politiet, domstolene, skolene og mange andre etater gjør så godt de kan. Men vi må også ha med oss borgerne på laget!

Ruskontrakter

Politiet arbeider både proaktivt (forebygging), reaktivt (etterforskning) og med oppfølging.

– Når det kommer så langt at en ung person må møte i domstolene, er vi som samfunn på etterskudd. Kriminelle handlinger må få en reaksjon. Straff skal være forebyggende i seg selv. Men vi må forsøke å stanse utviklingen før det kommer så langt.

– Akkurat nå har vi 25 unge personer på såkalte ruskontrakter i vårt politidistrikt. Holder de seg rusfrie over et lengre tidsrom, får de en ny sjanse.

– Avdekker vi derimot spor av rusmidler i urinprøven etter at de er innrullert i programmet, blir saken øyeblikkelig sendt til påtale.

Livslange konsekvenser

– Når de først er dømt, må de oppgi dette i søknader om jobber, visum og en rekke yrker står stengt for dem i fremtiden. Blant dem jobber i Forsvaret, politiet og helsevesenet.

Bekymringssamtaler

– Lettvinte holdninger fra ungdomstida forfølger dem resten av livet. Parolen til de unge er krystallklar: – Hold deg unna ulovlige rusmidler, oppfordrer han.

– Vi gjennomfører i tillegg bekymringssamtaler med ungdommer som befinner seg i gråsonen mot ulovlig rusbruk. Hittil i år har vi hatt 35 slike. Dessverre ligger vi av kapasitetsgrunner litt etter med innkallingene, forklarer Munkvold.

Undersøkelser

Folkehelseinstituttet skriver i en rapport på sine hjemmesider at Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet blant norske ungdommer.

Samtidig har det faktisk vært en nedgang i cannabisbruk blant ungdom nasjonalt siden årtusenskiftet.

Norske ungdommer er ikke blant «verstingene» i vår verdensdel. Sammenlignet med andre land i den europeiske skoleundersøkelsen, har Norge i alle undersøkelsesårene (1995 – 2015) vært blant landene med de laveste andelene rapportert cannabisbruk.

– Mye flott ungdom!

– Jeg må også få understreke at majoriteten av ungdom i vårt politidistrikt er reflekterte, lovlydige og fornuftige samfunnsborgere.

– Vi skal derfor ikke krisemaksimere. Ta nå heller utspillet fra oss som en nødvendig bevisstgjøring til foreldre og de ungdommene som enten eksperimenterer med narko, eller er i faresonen, påpeker seksjonslederen.

Nye signaler?

Regjeringen har oppnevnt et rusreformutvalg. Utvalget skal forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Rapporten blir offentliggjort i januar. Det gjenstår å se om dette også baner veien for konkrete politiske avgjørelser om vår nasjonale ruspolitikk.