Skoleansatte krever omkamp

156 lærere/ansatte krever nå at ny videregående skole på HSI-tomta skrinlegges.

står sammen: Bente Madssen (t.v), Hege Ryeng, Linda Larsen, Sonja Wikan, Marianne Sørli, Tove Johansen, Tone Olsen og Arne Evensen er tillitsvalgte for hver sin organisasjon og de vil stoppe skoleplanene på HSI-tomta. Foto: Odd Leif Andreassen  Foto: Odd Leif Andreassen

De mener at det å bygge en skole som et høyhus vil gå utover funksjonaliteten.– De mener at det å bygge en skole som et høyhus vil gå utover funksjonaliteten.

Lærere og andre ansatte
nyheter

Delta, Utdanningsforbudet, Fagforbundet, Lektorlaget, Skolenes landsforbund/Creo, Skolenes landsforbund og Nito har sendt en felles uttalelse til fylkestinget for Troms og Finnmark.

I brevet henstiller de så sterkt de kan fylkestinget om å stanse videre prosjektering av nyskolen. De vil heller at tomtene på Heggen og Stangnes skal vurderes på nytt. De mener sentrumsutviklingen har vært viktigere for politikerne enn elevenes læringsmiljø og trivsel.