Gikk i skyttergravene etter krav om mangedobling av festeavgiften

Den norske kirke og staten v/forsvarsdepartementet har i flere år vært sterkt uenige i hvor stor festeavgift Forsvarsbygg skal betale for en eiendom ved militærleiren på Trondenes.

DOM Forsvarsbygg må betale en vesentlig høyere festeavgift for tomten (midt i kartutsnittet) ved Trondenes militærleir, enn de har gjort de siste 25 årene. 

nyheter

Opplysningsvesenets fond er eier av den omtrent 11 mål store eiendommen ved Ringbergveien. Området er bebygget med fire tomannsboliger og to garasjebygg. Hver boenhet er 111 kvadratmeter. Forsvaret har gitt ansatte mulighet til å bo i husene siden 1960-tallet.

Vil ha mer penger

Festekontrakten ble inngått 9. juni 1967, med virkning i 99 år fra 1. juli 1967. Det er åpning for reguleringen av avgiften etter faste tidsintervaller. Siden 1994 har Forsvarsbygg betalt en festeavgift på 36.722 kroner per år.