Fersk rapport anslår utgifter og forsinkelser på Evenes: Hangar skaper hodebry

En fersk rapport slår fast at det blir dyrere og vil stjele tid å flytte hangaren til overvåkingsflyene, lenger unna sivil terminal på Evenes. Nå skal Forsvarsbygg og Avinor sammen finne ut hva som må gjøres.

vurderer flytting: Her på sørsiden av rullebanen skulle MPA-basen opp, etter opprinnelig plan, men nå vurderes det om denskal flyttes enda lengre sør på rullebanen. 

nyheter

Forsvarsbygg og Avinor er for tida i dialog for å finne en best mulig plassering for hangaren som skal huse de nye overvåkingsflyene, som skal starte og fly fra Evenes fra sommeren 2022.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Atkins Norge AS laget en rapport om konsekvenser av turbulens fra planlagt hangar for disse maritime patruljeflyene (MPA).