– Saken har fått en grundig behandling

Ingen av politikerne i planutvalget hevdet at de var blitt ført bak lyset i saken rundt Gangsås Næringspark.

utvalgsleder: Espen Ludviksen fikk et enstemmig planutvalg med på å følge rådmannens innstilling 

nyheter

Høyres Einar Mustaparta var den eneste av politikerne som har vært med å behandle saken i forrige planutvalg.

Jeg er ikke ført bak lyset

– Jeg har sagt tidligere i denne saken at det kraftige inngrepet i terrenget som er foretatt uten at det forelå et vedtak om dette ikke har vært heldig. Det er jo blant annet dette naboene reagerer på.