Har trukket både selger og megler for retten etter kjøp av en bygård i 2017

Karl Erik Aagaard-Nilsen (Eiendom-Nord AS) har saksøkt Svein Erik Eriksen, Eirik Jakobsen (Jess Eiendom AS) og Tryg Forsikring AS med krav om prisavslag/erstatning etter kjøpet av Torvet 1a i 2017.

BYGNINGEN Kjøperen forlanger prisavslag på rundt 360.000 kroner, pluss saksomkostninger og renter fra selger og megler.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Bygget hadde på salgstidspunktet vært i familien Eriksens eie i generasjoner. Aagaard-Nilsen betalte 12,3 millioner kroner.

Megler i transaksjonen var Eirik Jakobsen. Onsdag braket partene sammen i Trondenes tingrett.