Opprop om likere nettleie

Hålogaland Kraft er ett av 60 små kraftselskaper som har undertegnet.

DYRT Det koster å vedlikeholde kraftnett i områder med få kunder og store avstander.  Foto: Illustrasjon - Stian Jakobsen

nyheter

Nettleien kundene må betale varierer veldig avhengig av hvor i landet man bor, og hvilket nettselskap man har. Mye av bakgrunnen for det er at det er billigere og enklere å drifte et strømnett i tettbygde strøk uten vanskelig terreng, mens det er markant dyrere i spredt befolkede områder.

Småselskapene mener man nå trenger en reell utjevning, som tar hensyn til at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på, skriver nettstedet enerwe.no.