Likte ikke kystsonekartet

Eivind Kristoffersen (Sp) var misfornøyd med at oppdrettsanlegg ikke var merket av på kystsonekart, når kommunestyret i Tjeldsund vedtok ny kystsoneplan.

kystsonehjelp: Inger Andreassen, prosjektleder for ny kystsoneplan, hjalp ordfører Liv K. Johnsen med formulering. Rådmann Torbjørn Simonsen nærmest. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Inger Andreassen, som har vært prosjektleder for ny kystsoneplan for alle kommunene i Midt- og Sør-Troms, orienterte kommunestyret i Tjeldsund, før de vedtok ny plan tirsdag. For Tjeldsunds del har det interkommunale planutvalget vedtatt å ta ut lokalitetene Svortevika og Kjerstad, da Kystverket hadde innsigelser til begge, og Fylkesmannen i Nordland til Kjerstad.

– Vi regner med at fylkesmannen frafaller sine innsigelser når de ser at innsigelsene deres er etterkommet, forklarte Andreassen.