Flere slutter før tiden på videregående skole i Troms

4 prosent av videreågendeelevene i Troms sluttet før tiden i 2018-2019.

SLUTTER: 3,4 prosent av elevene i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2018–19. I Troms er tallet fire prosent. Illustrasjonsfoto 

nyheter

For hele landet samlet var det 3,4 prosent av elevene i videregående opplæring som sluttet i løpet av skoleåret 2018–19. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet denne uke.

Det er betraktelig flere elever som slutter i løpet av året i yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn i studieforberedende utdanningsprogrammer. Totalt slutter seks prosent på yrkesfag og to prosent på studieforberedende i løpet av året.