Firma Arne H Johansen er historie:

Gammelt firma i ny drakt

Elumni Elektro er det nye navnet på firmaet Arne H Johansen, som er historie etter 71 år.

mer synlig: Sindre Bakke-Nesheim (t.v), Bård-Thore ikalsen og Terje Nilsen i Elumni Elektro er rigget for framtiden.  

Det er viktig å ha en fot innom det meste, slik at man blir mindre sårbar for svingninger i markedet.– Det er viktig å ha en fot innom det meste, slik at man blir mindre sårbar for svingninger i markedet.

nyheter

Daglig leder Terje Nilsen og installatør Bård-Thore Mikalsen sier det var naturlig å starte på nytt etter at Alf Egil Johansen ga seg for litt siden.

– Når ingen av de opprinnelige eierne lenger var med, ønsket vi å bygge opp en helt ny profil, ny logo, nytt navn og ny adresse, sier de.