Kutt i melkekvotene

Antall millioner melk produsert i Norge skal ned med rundt syv prosent. Bøndene i Sør-Troms og Nordre-Nordland må ta sin del.

ENDRINGER Melkeproduksjonen på landsbasis skal ned med 100 millioner liter per år. Kuttene vil sannsynligvis ramme næringsgrunnlaget til Anne Guro Dahle-Fischer og de andre lokale bøndene også.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Norge har i år en totalkvote på 1,59 milliarder liter melk. Den skal reduseres med 100 millioner liter.

Samtidig er det klart at den regionale fordelingen av melkeproduksjonen opprettholdes. Kuttene skal derfor fordeles likt mellom de ulike melkeproduksjonsområdene i Norge.