Rådmannen anbefaler at Gangsås-planen vedtas

Rådmannen minner om at medvirkning og medbestemmelse ikke er det samme: - Det å bli hørt og det å få medhold er to forskjellige ting, skriver han.

- BLIR BYGGING: Dersom politikerne vedtar rådmannens innstilling, blir det mest sannsynlig storutbygging på denne tomta på Åsby. Bildet er tatt under en befaring i juni 2019, der naboer møtte politikere fra planutvalget.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Saken om reguleringsplan for Gangsås næringspark kommer på bordet til utvalg for plan og næring i neste uke, og i kommunestyret 31. oktober.

Det er XL-bygg som har planer om å bygge på tomta, som ligger ovenfor Kiwi i Åsby-/Gangsås-området.