Provosert av Frp: – De farer med narreri

Edvin Eriksen hevder 10 millioner mindre i eiendomsskatteinntekter vil få dramatiske følger for barn og eldre i kommunen.

provosert: Edvin Eriksen går Frps Eivind Stene i rette for påstanden om at en reduskjon av eiendomsskatten er en «gledens dag». – Det er tvert i mot svært dramatisk dersom det betyr en reduskjon av stillinger innen oppvekst og pleie- og omsorgssektoren , sier Eriksen. foto:Frank R. Roksøy 

nyheter

Eriksen legger til at med ytterligere seks millioner i mindreinntekter til Harstad kommunen gjennom overføringer fra statsbudsjettet, ytterligere forverrer dette situasjonen for kommunen.

Kraftige kutt

– Jeg blir regelrett provosert over Eivind Stene og Frp når de kaller det en «gledens dag» at kommunen nå får mer enn ti millioner kroner mindre å rutte med i neste års budsjett.