Ordføreren mener at man må kunne unngå kutt tross reduserte inntekter

Opsal innrømmer at det vil bli utfordrende, men tror politikerne finner løsninger.

optimist: Ordfører Kari-Anne Opsal sier det har skapt en utfordring at kommunen går glipp av 16 millioner i inntekter, men er optimistisk med tanke på å finne løsninger som ikke går ut over tjenestetilbudet til innbyggerne. Arkivfoto: Andreas Isachsen 

nyheter

– Med et budsjett på om lag 3,5 milliarder kroner bør det være fullt ut løsbart å finne inndekning på de 16 millionene i mindreinntekter vi nå får, og dermed unngå nedskjæringer både innen oppvekst og pleie – og omsorgssektoren.

– Slik jeg ser det er det to måter å løse dette på. Det ene er å øke inntektene, det andre er å redusere kostnadene, sier hun.