Slik rammes trafikken

Heimevernsøvelsen har begynt i store deler av Troms fylke

Øvelse Bifrost er Heimevernets største øvelse i nord i 2019. Store deler av Troms blir berørt.

ØVELSE: Heimevernets største øvelse i Nord i 2019 er i gang. Her ser vi innsatsstyrken Claymore.  Foto: HV-16

nyheter

Øvelsen startet lørdag.

– Øvelse Bifrost skal gi oss et best mulig utgangspunkt for å håndtere framtidig hendelser og samtidig kunne øve på å komme raskest mulig ut til våre operasjonsområder, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, som er sjef for HV-16.