Jobber med boligavtale i Evenes

Evenes kommune vil ha et samarbeid med Forsvarsbygg, om boliger til forsvarsansatte.

behov: Når mange skal arbeide innenfor gjerdet på Evenes flystasjon, øker boligbehovet. Foto: Tone A. K. 

nyheter

Formannskapet i Evenes må onsdag ta stilling til om rådmannen skal fortsette forhandlingene med Forsvarsbygg, for å få på plass en slik avtale.


20 strømmet til Evenes for å finne ut hvordan de kan få sin arbeidsplass blant skyene

Mange møtte opp da Pilot Flight Academy var på sjarmoffensiv til Evenes, for å finne fremtidige piloter. I flybransjen spås gigantisk pilotmangel i årene fremover.

 

Utbyggingen av Evenes flystasjon medfører et stort behov for boliger utenfor basen, da inntil 1000 personer får sin arbeidsplass på flystasjonen. Forsvarsbygg vil ha en avtale enten med Evenes, eller med Evenes og nye Tjeldsund, som da må dele antall boliger likt seg imellom. Behovet vil bli størst for leiligheter, men det også behøves familieboliger. Kommunestyret i Evenes anbefalte i juni at man inngår avtale om minimum 20 boenheter for hver av kommunene.