Trafikkfelle i Kongsvik:

– Livsfarlig. Nå krever vi gang- og sykkelvei over elva

Sist mandag ble en aksjonsgruppe for tryggere vei etablert i Kongsvik. De akter ikke gi seg før de har gang- og sykkelsti over Kongsvikelva.

FARLIG: Bildet viser tydelig hvor skummelt det er for gående og komme seg over Kongsvikelva. I mørket kan det blir enda skumlere ettersom det ikke er lys på brua.  

nyheter

Kampen har pågått lenge, og ble spesielt aktuell etter at det ble etablert gang- og sykkelvei i Kongsvik og på Staksvoll på 2000-tallet. Men over brua som skiller stedene skjedde intet. Dermed sitter man med en flaskehals som er mer enn skummel for gående.

– Kongsvikelva er nå en livsfarlig flaskehals. Det er et under at det ikke har gått liv, sier leder i aksjonsgruppa, Robin Ridderseth og legger til: – Vi har imidlertid hatt mange nestenhendelser.