I dag flyttes ambulansehelikopteret til Harstad: Dobler reaksjons- og utrykningstiden

Skal bo på hotell i byen - får 15 minutter lengre reaksjonstid.

Luftambulansen.  Foto: Morten Hofstad / Helgelands Blad / NTB scanpix

nyheter

Under selve flyttingen 14. oktober er det sannsynlig at helikopteret vil gå av beredskap i noen timer. I en overgangsfase på ca. syv uker må mannskapene også bo på hotell utenfor basen. Det vil i denne perioden medføre lengre reaksjons- og utrykningstid enn i dag.

Lengre responstid

– Når mannskapet ikke er samlet på basen vil kjøretiden fra hotellet gi lengre responstid enn vanlig, særlig i rushtiden. I tillegg må det beregnes mer tid til å innhente værinformasjon og andre opplysninger mannskapet trenger for å kunne gjennomføre oppdraget på en trygg måte. De skal blant annet venne seg til nye traseer for inn- og utflyging og et nytt samhandlingsmønster med andre helsetjenester. Av hensyn til mannskapenes sikkerhet har oppdragsgiver, Luftambulansetjenesten HF, derfor utvidet responstiden fra 15 minutter til 30 minutter de ukene mannskapet bor på hotell. Responstiden er veiledende. Det flys aldri før en operasjon kan gjennomføres på sikker måte, opplyser Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver for Luftambulansetjenesten HF.