Forsvarssjefens fagmilitære råd: Evenes kampflybase styrkes

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ønsker å videreføre alle militære baser i regionen også i årene fremover.

F- 35: Forsvarssjefen peker på kampflybasen på Evenes som en av de store satsingene på Forsvarets luftbaser. Her er to av de nye kampflyene på besøk på Evenes flystasjon høsten 2018. Arkivfoto.  Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

Dette kom fram da forsvarssjefen tirsdag la fram sitt fagmilitære råd.

Her skisserte Bruun- Hanssen fire ulike alternativer til hvordan han mener satsingen på Forsvaret burde prioriteres fram mot 2024.