Mindre til Harstad i statsbudsjettet

Harstad rådhus  Foto: andreas Isachsen

nyheter

Lønns- og prisvekst i kommunal sektor har en vekst på 3,1 prosent på landsbasis. Harstad kommune har en vekst på 2,7 prosent

– Vi har et statsbudsjett som gir oss en realnedgang på cirka seks millioner kroner i inntektene, opplyser rådmann Hugo Thode Hansen.