Meninger:

Forsvaret må vise vilje og evne til kystforsvar

Tirsdag skal Forsvarssjefen gi råd om den videre utvikling av Forsvaret. Vi forventer at han har en plan for et sterkere forsvar av kysten.

GEOGRAFI Det er langt til Bergen, Rena eller politiets beredskapstropp i Oslo, hvis terror skulle ramme oss i nord, påminner tre nordnorske ordførere i dette innlegget.   Foto: Illustrasjon - Emil Wenaas/Forsvaret

nyheter

Vi er nordnorske ordførere. Vi føler ansvar for innbyggernes trygghet, landsdelens verdier – og rikets sikkerhet. Samtidig bor vi i den delen av kongeriket som fagmilitære mener er mest utsatt for et angrep, militært eller mot sivile mål.

Onde hensikter

Vi er ikke trygge på at Norge som samfunn – inklusive våre myndigheter – tar kystens sårbarhet og folkets usikkerhet tilstrekkelig inn over seg. Vi som kjenner kysten, vet godt hvor lett det er å ta seg usett i land – også for den som måtte ha onde hensikter. Derfor etterlyser vi mer oppmerksomhet rundt kystforsvaret.