Billig å bygge - enorme inntekter

5. oktober startet Equinor og Johan Sverdrup-partnerne Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total produksjonen fra gigantfeltet i Nordsjøen.

IGANG Bilde av første brønn på Johan Sverdrup under boring.  Foto: Equinor/Oseaneering

nyheter

Dette melder Equinor på sine hjemmesider. Åpningen er flere måneder raskere og 40 milliarder kroner lavere enn opprinnelig estimat i Plan for utbygging og drift, påpåeker selskapet stolt.

– Produksjonsstart fra Johan Sverdrup er en milepæl for Equinor, våre partnere og leverandører. Når feltet når topproduksjon, vil det stå for rundt en tredjedel av all oljeproduksjon i Norge og levere svært verdifulle fat med rekordlave utslipp.

Les også: Oppdrag verdt milliarder for nordnorsk industri

– Johan Sverdrup forventes å gi produksjonsinntekter på mer enn 1400 milliarder kroner, hvorav mer enn 900 milliarder kroner til den norske stat og samfunn, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre.

Forventede utvinnbare reserver i feltet er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, og feltet forventes å produsere opp mot mot 660.000 fat olje per dag når det produserer for fullt. Strøm fra land gir rekordlave CO2-utslipp fra feltet på godt under 1 kg per fat, mener Equinor.