Vi må alle ta i et tak for å utjevne en seiglivet ulikhet

En fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser - eller snarere bekrefter - at det fortsatt er langt igjen til et mål som medlemslandene står samlet om: Å utjevne sosiale helseforskjeller i befolkningen.

  Foto: Illustrasjon

Altfor mange nordmenn dør altfor tidlig, og mønsteret er entydig.

nyheter

Norge danner intet unntak. Altfor mange nordmenn dør altfor tidlig, og mønsteret er entydig.

Variasjonene viser seg lønnstrinn for lønnstrinn og studiepoeng for studiepoeng, som generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen uttrykker det i en aviskronikk. Tar man ytterpunktene i statistikken, vil dagens rikeste 40-åringer kunne leve opptil 14 år lenger enn de fattigste. I snitt har kvinner og menn med høyest utdannelse fem-seks års lengre levealder enn de lavest utdannede.