Hva foretrekker du?

Et av disse blir storfylkets nye symbol

Griffen fra Tromsø og vakttårnet fra Finnmark skal nå skrotes som fylkesvåpen – og en helt ny våpenskjold skal symbolisere det nye storfylket. Si fra hva du foretrekker i vår poll.

SKAL VELGE MELLOM DISSE: Et av disse våpenskjoldene skal symbolisere det nye storfylket Troms og Finnmark. 

nyheter

Jobben med å få fram et nytt fylkesvåpen for det sammenslåtte Troms og Finnmark fylke har pågått en god stund.

Helt siden vedtaket om sammenslåing har det vært på det rene at de to gamle våpenskjoldene skulle fjernes – og det nye storfylket skulle få et nytt samlingssymbol.