Per-Willy Amundsen: Hvis det kommer overraskelser for Harstad, så må de være av positiv karakte

Det fagmilitære rådet som kommer tirsdag 8. oktober, vil danne grunnlag for en ny langtidsplan (LTP) for forsvaret, som legges fram til våren og erstatte gjeldende plan fra 2016.

ikke ny omkamp: Det er ikke kommet signaler på en ny omkamp om kystjegerkommandoen, når ny langtidsplan for forsvaret nå skal lages. Illustrasjonsfoto: Mats Hjelmeland, Forsvaret/Jan-Erik Bergstad 

nyheter

– Jeg tror ikke Harstad er utsatt for ytterligere kutt hva gjelder forsvarets tilstedeværelse. Hvis det skulle komme noen endringer så bør de være av positiv karakter, sier Per-Willy Amundsen (Frp) i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Ikke kystjeger-omkamp

Amundsen kan selvsagt ikke garantere hva som kommer, da han ikke kjenner innholdet i fagmilitært råd. Han er like spent før tirsdagens fremlegging, men har forventninger ut fra dagens politiske situasjon om at det i ikke vil bli noen ny omkamp for kystjegerkommandoen med base Trondenes. Kystjegerne har tidligere vært gjennom forslag om både nedleggelse og sammenslåing.