Meninger:

Lokalpolitikere: Ta dere en tur ut og snakk med næringslivet før dere vedtar noe som helst

Valget er lagt bak oss og nå skal svært mange erfarne og uerfarne lokalpolitikere ta plass i kommunestyrer over hele Nord-Norge.

  Foto: Illustrasjon - Troms Folkeblad

nyheter

De neste fire årene skal de ta store og små beslutninger på vegne av innbyggerne som har valgt dem, og som representant for regionens små og mellomstore bedrifter vil jeg gjerne komme med en liten appell til de nyvalgte.

Før dere drukner i komitearbeid og budsjettforhandlinger bør dere ta en tur rundt i distriktet og spørre bedriftene hvordan dere kan bidra til en positiv utvikling de neste fire årene. Spør dem hva som skal til for at akkurat deres bedrift skal kunne vokse og skape arbeidsplasser. For nye arbeidsplasser i privat sektor er faktisk noe av det aller viktigste du kan bidra til i din kommune.