Skjerper kravene til Fjordsmolt

Fiskeridirektoratet har pålagt Fjordsmolt AS miljøovervåking etter rømningshendelsen ved Hellaren settefiskanlegg i Grovfjorden i sommer.

KRAV Fjordsmolt AS i Grovfjord.  Foto: Arkiv

nyheter

Det var om lag 203 000 fisk som rømte fra settefiskanlegget i slutten av juli. Selskapet har justert rømningsantallet noe ned etter første rapportering. Det er gjenfanget cirka 105 000 individer etter hendelsen, i hovedsak i tilknytning til en nærliggende ferskvannskilde, melder Fiskeridirektoratet.

Analyser utført på gjenværende fisk indikerer at en viss andel av fisken kunne overleve i sjøvann på rømningstidspunktet. Miljøovervåkingen omfatter utløpet fra Hellaren kraftverk nær anlegget. I tillegg skal en bekk og et elvedelta undersøkes, og samt utløpet av indre Grovfjorden.