Handelshøskolen UiT feirer 10 år: – Vi leverer til nærsamfunnet

Assisterende instituttleder Trond Bottolfsen ved Handelshøgskolen UiT Harstad mener økonomiutdanningen har gitt mye tilbake til Harstad.

VISEREKTOR Kriss Rokkan Iversen, viserektor ved UiT Harstad understreket i sin tale den viktige betydningen Handelshøgskolen har hatt for UiT Harstad, og ønsket lykke til i en fremtid som hun pekte på fortsatt ville ha behov for denne utdanningen. Her mottar Trond Bottolfsen en gave i form av en bok om omstilling.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Bottolfsen var hovedtaler tirsdag under markeringen av at det var ti år siden Handelshøgskolen UiT ble etablert som institutt.

Han mener det har betydd mye for miljøet i Harstad at de ble en del av Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.