Bøndene ønsker bidrag fra kommunen til avløserordning

Gårdbruker Paul Lund på Undlandet i Harstad håper politikerne innser hvor viktig beredskapsvakten er for landbruket.

VELFERDSORDNING Fra venstre avløser i LMH Johan A. Leander Hansen, Paul Lund med datteren Else og Anna Lise Lund.  Foto: Privat

nyheter

Harstad er den eneste kommunen i området som ikke gir tilskudd til Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH). Landbrukstjenesten organiserer avløsere og skaffer beredskapsvakt til gårdbrukere i Vesterålen, Sør-Troms, deler av Ofoten, Tromsø og Kåfjord.

Alvorlige hendelser

– Avløserne (landbruksvikarer) hjelper til på gården når bonden blir akutt syk, eller når hun eller han trenger ferie. I Harstad har vi det siste året hatt to alvorlige hendelser der det i all hast måtte settes inn vikar for bonden. Vi er skuffet over at ikke politikerne ser hvor viktig det er å ha en god beredskapsordning i landbruket, sier Paul Lund.