– Bør ikke godkjenne valget

Valgstyret i Evenes anbefaler at kommunestyrevalget i kommunen ikke godkjennes.

ROT: Valgstyret anbefaler at valget i Evenes ikke godkjennes. Illustrasjonsfoto: Stian Jakobsen 

nyheter

Styret i Evenes hadde møte mandag 30.09.2019, og fattet følgende vedtak: Valgstyret anbefaler av kommunestyrevalget i Evenes ikke godkjennes jf. valglovens §13-4. I sin avviksrapport konkluderer rådmannen med 26 avvik. Summen av alle feil ansees å være svært alvorlig.

Valgprotokollens resultat er nøye gjennomgått og valgstyret er trygg på denne er riktig ført. Mandat og kandidatfordeling har ikke endret seg.