Sjømat Norge vil ha Nord-Norgebane

En Nord-Norgebane er sterkt ønsket av sjømatnæringa, hvis man også satser på bedre tilførselsveier i nord.

klimaregnskap: Om mer sjømat fraktes på bane, vil sjømatnæringa gi lavere klimaavtrykk, mener Sjømat Norge. Illustrasjonsfoto: Tone A.karlsen 

nyheter

Dette slik at sjømaten kan fraktes på en effektiv og trafikksikker måte til knutepunktene. Det skriver Sjømat Norge i et høringssvar til Jernbanedirektoratet om Nord-Norgebanen.

Organisasjonen som representerer sjømatbedrifter i hele landet, vil ikke kommentere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet.