Meninger

Kartleggingsundersøkelsen og kompetanseutvikling i Sør-Troms

- Dette er ikke et forskningsprosjekt, slik det fremkommer i innlegget, men et forbedringsarbeid med mål om å heve kompetansen hos de ansatte i skolen slik at elevenes faglige og sosiale læring økes.

MISFORSTÅELSER: - I dette innlegget vil jeg prøve å svare opp noen av de misforståelsene som kommer frem i innlegget fra de to foreldrene i Harstadskolen gjennom å informere litt mer både om kartleggingsundersøkelsen og Kompetanseutvikling Sør Troms, skriver Ann Margareth Gustavsen, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix  Foto: Thomas Brun

nyheter

Onsdag 25. september stod det et innlegg i Harstad Tidende med overskriften «Hvorfor vi sier nei til skolens kartleggingsundersøkelse». Det er selvsagt frivillig å delta i denne undersøkelsen, men det er viktig at foreldre beslutter valget om de vil samtykke til barnas deltakelse eller ei på rett grunnlag. I dette innlegget vil jeg prøve å svare opp noen av de misforståelsene som kommer frem i innlegget fra de to foreldrene i Harstadskolen gjennom å informere litt mer både om kartleggingsundersøkelsen og Kompetanseutvikling Sør Troms.

Kompetanseutvikling Sør Troms

Det er ikke lenger slik at staten kommer med nasjonale satsinger i den norske skolen. Fra og med 2018 vil all kompetanseutvikling i skole gjennomføres lokalt og ut fra lokale behov. Denne nye kompetanseutviklingsstrategien har fått navnet desentralisert ordning, og innebærer et samarbeid mellom regioner og Universitets- og høgskolesektoren. De seks kommunene i Kompetanseutvikling Sør-Troms, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Skånland og Tjeldsund, har valgt å inngå et samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet.