De kapret elektrokontraktene ved nye Evenes flystasjon

Leveranser på elektro for både høyspent og lavspent IKT er signert for utbyggingen av nye Evenes flystasjon.

FORNØYD Bjørnar Bendiksen, prosjektsjef og Ann Kristin Føre prosjektleder i Forsvarsbygg sammen med Tom Staurbakk, daglig leder i Staurbakk AS.  Foto: Forsvarsbygg

FAKTA
 • Elektro lavspent IKT
 • Firma: Staurbakk AS, Bodø, daglig leder Tom Kristian Staurbakk.
 • Beløp: ca 50 millioner kroner inkl. mva.
 • Oppstart: November 2019.
 • Ferdigstilt: Innen juli 2021.
 • Byggherre: Forsvarsbygg Sted: Nye Evenes flystasjon.
 • Elektro høyspent
 • Firma: Linka AS, Inderøy i Trøndelag.
 • Beløp: 22,5 millioner kroner inkl. mva.
 • Oppstart: November 2019.
 • Ferdigstilt: Innen juli 2021.
 • Byggherre: Forsvarsbygg.
 • Sted: Nye Evenes flystasjon
nyheter

Dette er en viktig del av infrastrukturprosjektet for den nye flystasjonen. Elektroavtalene inneholder både fornyelse av eksisterende infrastruktur samt ny infrastruktur, skriver John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef Evenes i en pressemelding.

Erfaring

Lavspenningsinstallasjonene inkluderer hovedsakelig utendørsanlegg. En del av dette er elkraftforsyning mellom nettstasjoner, nye bygg og ulike objekter. I tillegg blir det noe installasjoner i bygninger relatert til infrastruktur.

Denne kontrakten er inngått med Staurbakk AS i Bodø. De har levert oppdrag til Forsvarsbygg ved tidligere anledninger, blant annet til flyplassen i Bodø.

Les også: Innkjøringen blir flyttet

– Dette er den største enkeltkontrakten vi har fått som hoved entreprenør, og er viktig for oss, uttaler daglig leder i Tom Staurbakk i Staurbakk AS.

Kabling

Entreprisen for høyspent vil i hovedsak omfatte nyinstallasjon og oppgraderinger av det eksisterende fordelingsnett på flystasjonen. Leveransen inkluderer også noe lavspent kabling. Denne kontrakten er inngått med Linka AS fra Inderøy i Trøndelag.

Daglig leder Knut Are Aasen sier at de har lang erfaring med Forsvarsbygg fra tidligere oppdrag. Blant annet inne på Ørland Flystasjon.