Slik gikk det med it-bedriftene i fjor

Stein-Inge Borch og Anita Marie Larsen i Norit Partner.  Foto: ODD LEIF ANDREASSEN/HARSTAD TIDE

nyheter

Resight

                                 2018     2017

Inntekter:                   15,4     13,7