Kortvarig glede over nytt kjøretøy

En 22 år gammel mann kjøpte seg ny bil og la ut på veien. Samme dag ble han fratatt førerkortet.

  Foto: Illustrasjon

nyheter

Gleden over det nye kjøretøyet ble dermed kortvarig. Hendelsen fant sted i Osmark i Evenes, torsdag kveld 8. august. Politiet målte han til 126 km/t i en 80-sone. I Trondenes tingrett avla siktede en uforbeholden tilståelse.

22-åringen ble dømt til 18 dagers fengsel for råkjøringen. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Han må videre betale en bot på 12.500 kroner, og mister førerkortet for en periode av syv måneder. Før han får lappen tilbake må han avlegge en delvis førerprøve.