Krav til innhentelse av kundeerklæringer og gyldig legitimasjonsbevis for banker:

- Rigger oss til for skanning av pass

– Vi rigger blant annet egen lokasjon i banklokalet for skanning av pass i banken og øker kapasiteten på kundesupport.

KRAV: – Vi rigger blant annet egen lokasjon i banklokalet for skanning av pass i banken og øker kapasiteten på kundesupport, sier Frank Kulseng, assisterende banksjef i Sparebank 68 grader Nord.  Foto: HT

nyheter

Det opplyser assisterende banksjef i Sparebank 68 grader Nord i Harstad, Frank Kulseng.

Lokalbanken er klar til å innhente gyldig legitimasjon fra sine kunder.