Meninger

Hvorfor vi sier nei til skolens kartleggingsundersøkelse

- Som foreldre er en av våre viktigste oppgaver å beskytte barna våre, og vi velger derfor å beskytte dem mot å delta i denne undersøkelsen.

TREKKE SAMTYKKET: Vi oppfordrer både foreldre, lærere, skoleledelse, politikere og skolefaglig kontor om å revurdere om Harstad skal delta i denne undersøkelsen under vilkårene beskrevet over. Det er fortsatt ikke for sent å trekke samtykket til deltakelse! Foto: Berit Roald / NTB scanpix. 

nyheter

I høst har vi som foreldre med barn på to av skolene i Harstad fått invitasjon til å delta i en forskningsstudie der våre barn både er informanter og objekter for forskning i sin egen undervisningstid. Dette stiller vi som forskere oss skeptiske til.

Skepsis

Studien vi ønskes rekruttert inn i kalles «kartleggingsundersøkelsen» og er en del av prosjektet Kompetanseutvikling i Sør-Troms. Denne studien har vi takket nei til på vegne av våre barn. Vi vil her fortelle hvorfor, med et ønske om at flere foreldre tenker seg grundig om. De fleste foreldre er ikke forskere, og vi er redde for at majoriteten av foreldre i kommunen svarer ukritisk ja – uten å undersøke hva deres samtykke på barnets vegne vil innebære flere år fremover i tid.