Ja til storhotell på kaikanten

Rådmann Hugo Thode Hansen ber planutvalget si ja til HSIs planforslag til nytt hotell på 40,5 meters høyde.

positiv: Rådmannen innstiller positivt til politikerne i planutvalget at HSI skal få bygge hotellet i forkant på skissen med en byggehøyde på 40,5 meter. Øvrig bebyggelse på skissen vil ifølge direktør Ola Karlsen komme i neste runde. SKISSE: CLEMENS EIENDOM  Foto: SKISSE: CLEMENS EIENDOM

nyheter

Dette til tross for at planforslaget er i strid med byggehøyden i nylig vedtatte kommunedelplan (sentrumsplanen, red.anm.) som er satt til 30 meter for bebyggelsen mot tørrdokka.

– Innenfor rammene

– Rådmannen vurderte høydene forut for offentlig ettersyn og støttet seg på utredningene som er gjort i planarbeidet.