Kjøpt for 4.9 millioner, til salgs for to millioner

Det meste gikk galt etter at eierne hadde kjøpt det da 30 år gamle huset i Neptunveien 2 på Gangsås i 2017. – Fukt i tak og loft.

TIL SALGS: Problemhuset Neptunveien 2 i Harstad venter på ny eier. Det er mye å ta tak i, om boligen skal få utstedt sluttattest fra kommunen. Foto: Kjell Magne Angelsen 

nyheter

Nå er boligen lagt ut for salg på nytt for rundt tre millioner mindre enn salgssummen. Kjøperne fra juli 2017 var i sin tid så misfornøyd med handelen at de saksøkte selgerne og Protector Forsikring ASA for hele kjøpesummen. De ville ha kjøpet hevet, og hele kjøpesummen tilbakebetalt.

Store tall

Minimum utbedringskostnader for feil og mangler ble oppgitt å være nærmere en million kroner, rundt 20 prosent av kjøpesum. I juli 2018 avsa Trondenes tingrett dom i saken.

Kjøpet ble ikke hevet. Etter en samlet vurdering fant retten at et prisavslag vil være en adekvat reaksjon, som også vil gjenopprette de økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet.

Saksøker ble dømt til å betale 985.000 kroner i prisavslag. Dette ble begrunnet i følgende forhold:

– Maurkoloni i boligen.

– Fuktskade i undergulv i stue og kjøkken.

– Vannlekkasje gjennom fasade og vinduer i stue.

Forhandlet fram løsning

Videre måtte selgerne ut med vel 100.000 kroner i erstatning til kjøperne.

De måtte også dekke saksøkers saksomkostninger på 150.000 kroner.

Dommen ble anket videre til Hålogaland lagmannsrett, som anfører at tvisten ble lagt død etter forhandlinger mellom partene for en ukjent sum.

To år etter ligger samme eiendom ute til salgs med en prisantydning på to millioner kroner.

Fukt

I salgsprospektet til DnB Eiendom beskrives huset slik:

«Pent beliggende enebolig med stort renoveringsbehov over tre etasjer med flott utsikt og god solgang».

Det anføres at boligen i årenes løp har blitt stedvis oppgradert. Men dette er i det vesentlige ikke fagmessig utført. Det er dermed fortsatt en del å ta tak i, ifølge prospektet. Blant annet:

– Konstruksjonsfeil og råtedannelse i tak.

– Mangelfull utførelse av taktekkingsarbeid.

– Mugg og fuktskader i innvendig takkonstruksjon.

– Avvik ved vindtetting og dampsperre rundt vinduer.

– Avvik ved utførelse av undergulv (betonggulv uten innstøpt armering).

Ferdigattest?

Det stopper ikke der. Harstad kommune har opplyst til DnB at boligen har midlertidig brukstillatelse. Av denne fremgår det at diverse arbeid/utbedring må utføres, før ferdigattest kan utstedes.

Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt.

I markedet kan huset sannsynligvis klassifiseres som et prosjekt. Der det blir helt opp til en potensiell kjøper om man ønsker å rive og bygge nytt på den svært attraktive tomta, eller fikse avvik og mangler selv.Spesielt objekt

DnB Eiendom skriver selv i prospektet, sitat:

«Interessenter på denne eiendommen oppfordres til å sette seg inn i salgsoppgaven, taksten, egenerklæringen og vedlegg til salgsoppgaven særskilt nøye. Interessenter oppfordres også til å befare eiendommen særskilt nøye, gjerne med en fagmann».